Město zrevitalizuje ulice Prostřední a Mlýnská

IMG_4681.JPG Frekventovanou ulici Prostřední, která v centru Uherského Hradiště tvoří hlavní spojnici mezi centrálním Masarykovým a Mariánským náměstím, město letos opraví. Investiční akce, která začne v dubnu a potrvá až do konce srpna, zahrnuje také opravu povrchu v přilehlé ulici Mlýnská. Náklady na revitalizaci obou ulic dosáhnou takřka 20 milionů korun.

Od poslední komplexní opravy v roce 1995 je povrch ulice Prostřední již technicky nevyhovující, vyznačuje se nerovnostmi a často i narušením dlažby. V dobrém stavu se nenachází ani povrch v ulici Mlýnská.

Stavební práce budou proto spočívat zejména v úpravě stávajících povrchů, které budou kompletně vyměněny za nové.  Povrch v obou ulicích pokryje žulová kamenná dlažba atypické skladby. Součástí akce je rovněž odstranění stávajícího veřejného osvětlení z fasád domů a instalace nového veřejného osvětlení umístěného na sloupech. Zároveň dojde k osazení nového městského mobiliáře včetně prvků zeleně (truhlíky, květináče), úpravě odvodnění ulic a k přípravě pro vedení metropolitní sítě.

Ještě před zahájením samotné akce provedou v místě plynaři výměnu plynovodu, práce zahájí na počátku dubna.

Ve stejné lokalitě byla před 4 lety opravena ulice Šromova. "Již tehdy jsme věděli, že obě ulice, Prostřední i Mlýnská, opravy potřebují. Nejsou technicky v dobrém stavu. Nyní se tedy věci pohnuly kupředu a do oprav se pustíme. Ztvárnění ulice a provedení povrchu naváže na ulice Havlíčkovu a Šromovu,“ řekl starosta města Stanislav Blaha.

Město předpokládá, že během stavby vznikne souběh samotné realizace se zásobováním a s přístupem k nemovitostem. „Realizace proběhne ve stísněném uličním prostoru, nevyhneme se ani úplné uzavírce ulice, proto bude stavba probíhat po částech – délkových úsecích, aby byl minimalizován dopad na běžný provoz ulice. O omezeních v pohybu chodců a v dopravě či o přístupu k nemovitostem budeme samozřejmě podrobně informovat v dostatečném časovém předstihu,“ potvrdil místostarosta města Jaroslav Zatloukal. Vlastníky sítí a nemovitostí o svém záměru město informuje již od roku 2020.


20220110_091049.jpg


Ulice Mlýnská


Ulice Prostřední a Mlýnská, nacházející se v centru historické části města Uherské Hradiště, jsou součástí městské památkové zóny. V ulici Prostřední, která se v minulosti jmenovala i Česká, Radniční, Antonína Švehly, nebo i Stalingradská, se nachází celá řada historických památek, z nichž nejvýznamnější je původní středověká radniční budova. V souběhu s realizací oprav proběhne archeologický výzkum.

AUDIO pro média: 2022-01-10 místostarosta Ing. Jaroslav Zatloukal.mp3, soubor typu mp3, (1007,01 kB)

-JP-