Městská policie chce novou kameru u hřbitova i asistenty prevence kriminality v ulicích

IMG_4702.JPG Městská policie Uherské Hradiště má v plánu letošním roce realizovat dva projekty prevence kriminality s účastí státního rozpočtu prostřednictvím dotace z Ministerstva vnitra ČR. První z projektů se týká rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o jeden nový kamerový bod, druhý projekt by měl přinést možnost zaměstnávat dokonce tohoto roku dva asistenty prevence kriminality. Oba projekty budou realizovány pouze v případě získání dotace.

Nová kamera městského kamerového dohlížecího systému by měla být v blízkosti hřbitova v Uherském Hradišti-Mařaticích. „Kameru chceme dát na sloup veřejného osvětlení v místě parkoviště u hřbitova na ulici 1. máje. Kamerový bod bude z hlediska ochrany majetku monitorovat především místní hřbitov a všechny jeho budovy, dopravní situaci, zejména v období Památky zesnulých a bude též monitorována ulice 1. máje jako příjezdová a odjezdová komunikace, spojená s ulicí Vinohradská,“ upřesnil velitel Městské policie Uherské Hradiště Vlastimil Pauřík. 


prostor u hřbitova.jpg

 


Městský kamerový a dohlížecí systém, který byl před 6 lety digitalizován, aktuálně čítá přes 40 kamerových bodů (včetně dopravně bezpečnostních) a je průběžně doplňován v závislosti na finančních možnostech města. „Každé nové místo pro kameru musí mít opravdu pádný důvod, přičemž prim hraje prevence kriminality a bezpečnost. Určitě nemáme snahu zahlcovat město kamerami zbytečně,“ sdělil starosta města Stanislav Blaha.  Naposledy strážníci umístili kamery na boční část budovy č.p. 1243 v ulici Kollárova, kde sídlí Senior centrum UH, a na roh budovy Sportovní haly.

Cena za novou kameru u hřbitova v Mařaticích by byla 90 tisíc, z toho 80 tisíc by pokryla dotace, 10 tisíc korun by uhradilo město.

Spolu s žádostí o dotaci bude městská policie žádat i o prostředky na prodloužení projektu Asistent prevence kriminality, aby mohla také v tomto roce využít služeb dvou zaměstnanců, kteří sice nejsou strážníky, ale kteří provádějí dohled nad dodržováním veřejného pořádku na území města Uherské Hradiště. Úkolem asistentů je v případě zjištění jakéhokoli protiprávního jednání informovat obecní policii a postupovat při řešení společně. „Z hlediska prevence kriminality jsou pro nás asistenti přínosem. Pomáhají například při hlídání bezpečnosti dětí na přechodech a dohlížejí na pořádek na veřejných prostranstvích, v parcích nebo na úřadech,“ sdělil starosta Blaha.  

Na asistenty prevence kriminality počítá městská policie s náklady 460 tisíc korun, přičemž dotace by pokryla 406 tisíc, 54 tisíc korun by doplatilo město.

-JP-