Městská policie chce odradit zloděje kol syntetickou DNA

IMG_1221.JPG Strážníci v Uherském Hradišti mají řešení, jak snížit počet krádeží kol. Pokud v dubnu dostanou státní dotaci, začnou občanům města, kteří projeví zájem, značit jejich jízdní kola či kompenzační pomůcky forenzním značením - okem neviditelnou syntetickou DNA. Jízdní kola, označená a evidovaná v komplexním systému, lze snadno, jednoznačně a rychle určit. Kola ponesou nálepku, že jsou speciálně označena, což může přinést velmi účinnou prevenci proti krádežím bicyklů.

Primárním cílem projektu je snižovat míru a závažnost trestné činnosti, znesnadnit páchání protiprávní činnosti, ochránit novým prvkem situační prevence majetek občanů - jízdní kolo, popř. kompenzační pomůcku a odradit potencionální pachatele od páchání majetkové trestné činnosti a tím zvyšovat pocit bezpečí občanů.

V případě, že odcizené jízdní kolo nebo kompenzační pomůcka je speciálně označeno forenzním značením, může být pachatel snadno identifikován policií a tím usvědčen z trestného činu.

"V kombinaci s dalšími způsoby ochrany, jako je evidence jízdního kola, popř. kompenzační pomůcky, dle jeho typu, barvy, čísla rámu, vybavení, markant, fotografie, má projekt především preventivní účinek s cílem odradit pachatele od úmyslu spáchat trestný čin nebo jej usvědčit z jeho spáchání," popsal velitel Městské policie Uherské Hradiště Vlastimil Pauřík.  

Nové forenzní značení představuje, za pomoci unikátní technologie mikroteček s obsahem syntetického kódu DNA doplněné výstražnými prvky a ve spojení s rozsáhlou mezinárodní databází chráněných předmětů, silný nástroj při ochraně majetku a při jeho jednoznačné identifikaci.Ochranné prvky lze také použít jako důkazní materiál. "Nezáleží na tom, zda došlo ke ztrátě nebo odcizení, podstatné je, že je vysoká šance návratnosti označeného jízdního kola," vyzdvihl Pauřík.

Identifikace označených míst je dvoustupňová: UV Lampou, za jejíž pomocí lze zjistit příslušné označení, nebo mikroskopem, který přečte kódy a za jehož pomoci lze pořídit důkazní materiál.

Bezpečnostním identifikačním značením je možné označit a následně identifikovat jakýkoliv předmět. Syntetická DNA je netoxická a zdravotně nezávadná látka, která je po zaschnutí pouhým okem neviditelná a bez viditelného poškození neodstranitelná.

Značení jízdních kol, popř. kompenzačních pomůcek, bude určeno výhradně pro občany s trvalým pobytem na území města Uherské Hradiště a tuto službu bude město Uherské Hradiště poskytovat zdarma prostřednictvím městské policie. Samotné značení budou provádět proškolení strážníci přímo v sídle Městské policie Uherské Hradiště.

Kolo bude rovněž zaevidováno do celostátního registru forenzně značených kol. Registr využívají městské policie všech měst zapojených do projektu i Policie ČR. Kolo tedy bude možné identifikovat kdekoliv v rámci ČR a vrátit majiteli.

"Pokud se v dubnu dočkáme kladného vyřízení žádosti o státní účelovou dotaci na projekt, zavedeme značení kol syntetickou DNA co možná nejdříve, s jistotou ještě letos," slíbil velitel strážníků.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz