Městská policie: nový kamerový bod v Mařaticích, značení kol i asistenti v ulicích

Městská policie.JPG Městská policie Uherské Hradiště chce městský kamerový dohlížecí systém rozšířit o další nový kamerový bod, a to na budově Hasičské zbrojnice na ulici 1. máje. V plánu má také pokračovat ve forenzním značení jízdních kol syntetickou DNA a prodloužit zaměstnání asistentů prevence kriminality o další rok. Na všechny tři projekty prevence kriminality počítá městská policie s účastí státního rozpočtu prostřednictvím dotace z Ministerstva vnitra ČR.

Nový kamerový bod na Hasičské zbrojnici na ulici 1. máje by měl monitorovat bezpečnostní a dopravní situaci v samotné ulici 1. máje a na ulicích Školní a Františka Kretze. Projekt bude realizován v případě kladného vyřízení žádosti o státní účelovou dotaci. „Schválení dotace očekáváme asi v měsíci dubnu, takže kameru bychom instalovali někdy v rozmezí června až září 2023,“ upřesnil velitel strážníků Vlastimil Pauřík. Odhadovaná cena je asi 150 tisíc korun. 

Zatím poslední kamera, která do systému přibyla, byla instalována také na ulici 1. máje, ale až na parkovišti u hřbitova, kde byla umístěna na sloup veřejného osvětlení.  Městský kamerový dohlížecí systém aktuálně čítá 45 kamerových bodů, včetně čtyř dopravně-bezpečnostních kamer.

Spolu s žádostí o dotaci na kamerový bod bude městská policie žádat i o prostředky na prodloužení projektu Asistent prevence kriminality, aby mohla také v tomto roce využít služeb dvou zaměstnanců, kteří sice nejsou strážníky, ale kteří provádějí dohled nad dodržováním veřejného pořádku na území města Uherské Hradiště. Projekt přímo navazuje na stejnojmenný tříletý projekt z roku 2019 a jednoletý projekt z loňského roku, které byly podpořeny státní účelovou dotací Ministerstva vnitra České republiky. Primární náplní pracovní činnosti asistentů je dohled nad dodržováním veřejného pořádku na území města Uherské Hradiště formou hlídkové služby jak samostatně, tak i společně s hlídkami městské policie. Při své činnosti jsou podřízeni konkrétnímu strážníkovi – mentorovi, který je za činnost asistentů zodpovědný a se kterým pracují v úzké součinnosti. Úkolem asistentů je v případě zjištění jakéhokoli protiprávního jednání informovat městkou policii a postupovat při řešení společně.

„Z hlediska prevence kriminality jsou pro nás asistenti přínosem. Pomáhají například při hlídání bezpečnosti dětí na přechodech a dohlížejí na pořádek na veřejných prostranstvích, v parcích nebo na úřadech,“ sdělil starosta Stanislav Blaha. Na 2 asistenty prevence kriminality počítá městská policie s náklady 699 tisíc korun, přičemž dotace by pokryla 564 tisíc, 135 tisíc by doplatilo město.

Poslední z projektů, na které budou strážníci z Uherského Hradiště žádat o dotaci, je forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA. Značení kol pomocí syntetické DNA probíhá v Uherském Hradišti již od roku 2018, kdy tato služba doplnila stávající evidenci jízdních kol. „Cílem tohoto projektu je snižovat míru a závažnost trestné činnosti, znesnadnit páchání protiprávní činnosti, ochránit tímto prvkem situační prevence majetek občanů - jízdní kolo, popř. kompenzační pomůcku a odradit potencionální pachatele od páchání majetkové trestné činnosti a tím zvyšovat pocit bezpečí občanů,“ vysvětlil velitel Pauřík. Značení jízdních kol, popř. kompenzačních pomůcek, je určeno výhradně pro občany s trvalým pobytem na území města Uherské Hradiště a tuto službu bude město Uherské Hradiště poskytovat prostřednictvím městské policie i nadále zdarma. O službu mají občané velký zájem. Za celou dobu značení kol již strážníci označili 323 jízdních kol.

Na značení jízdních kol potřebují strážníci 15,5 tisíc korun, z čehož 13 tisíc by měla pokrýt požadovaná dotace.

-JP-