Městská policie pokračuje v „neviditelném“ značení jízdních kol

Městská policie_značení kol.jpg Forenzní značení jízdních kol pomocí syntetické DNA probíhá v Uherském Hradišti již od roku 2018, kdy tato služba doplnila již zavedenou evidenci jízdních kol. Kvůli zájmu občanů městská policie ve značení kol pokračuje také letos a zažádala o další dotaci na tuto službu. Za celou dobu značení kol jich strážníci označili už 323.

Občanům města, kteří o službu projeví zájem, mohou strážníci značit jejich jízdní kola či kompenzační pomůcky forenzním značením - okem neviditelnou syntetickou DNA.

Jízdní kola, označená a evidovaná v komplexním systému, lze snadno, jednoznačně a rychle určit. Kola na sobě navíc nesou nálepku, že jsou speciálně označena, což je samo o sobě  účinnou prevenci proti krádežím. 

Forenzní značení pomocí unikátní technologie mikroteček s obsahem syntetického kódu DNA představuje silný nástroj při ochraně majetku a při jeho jednoznačné identifikaci. Ochranné prvky lze také použít jako důkazní materiál. "Nezáleží na tom, zda došlo ke ztrátě nebo odcizení, podstatné je, že je vysoká šance návratnosti označeného jízdního kola," vyzdvihl velitel Městské policie Uherské Hradiště Vlastimil Pauřík, který zároveň potvrdil klesající počet krádeží kol. „Do jisté míry na to může mít vliv i zmíněná prevence formou značení kol,“ podotkl. 

Značení jízdních kol, popř. kompenzačních pomůcek, je určeno pro občany s trvalým pobytem na území města Uherské Hradiště a tuto službu bude město Uherské Hradiště poskytovat prostřednictvím městské policie i nadále zdarma.

Samotné značení provádějí strážníci přímo v sídle Městské policie Uherské Hradiště v Hradební ulici.

Foto: MP, strážník provádějící značení jídního kola

-JP- 

Kontakty na odpovědnou osobu

Městská policie
Hradební 174
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jaroslav Ježo

T: 572 525 502
M: 728 933 067
E: Jaroslav.Jezo@mesto-uh_cz