Městská policie připevní na sportovní halu novou kameru.

IMG_8848.JPG S cílem lépe monitorovat zónu před Sportovní halou a kinem Hvězda, ale i část Smetanových sadů a prostor před restaurací Krček, chce letos Městská policie Uherské Hradiště rozšířit městský kamerový systém. Nová kamera přibude přímo na budovu Sportovní haly.

Cílem umístění kamerového bodu je dohled na dodržování veřejného pořádku v dané části města, a to zejména při konání sportovních a kulturních akcí. „Především nám jde o posílení dohledu při konání fotbalových utkání klubu 1. FC Slovácko a při pořádání Letní filmové školy,“ netajil se velitel Městské policie Uherské Hradiště Vlastimil Pauřík.

 Rizikovost dané lokality spočívá i v přítomnosti diskotéky v prostorách kina Hvězda. „I z tohoto důvodu se v dané lokalitě koncentruje zejména mládež, především ve večerních hodinách, vždy v pátek a o víkendech, o prázdninách prakticky denně,“ dodal Pauřík. Podle něho je nutné mít prostor pod dohledem, protože je prakticky vyloučeno, aby dodržování veřejného pořádku uhlídala pouhá pochůzková činnost strážníků. Kamerový systém je navíc významným preventivním prvkem. Obecně platí, že tam, kde jsou kamery, je přestupků méně.

„Není záměrem město skrz naskrz prošpikovat kamerami, ale zvýšit prevenci a tím i bezpečnost občanů a dodržování veřejného pořádku a vyhlášek města. Bezdůvodně kamery určitě nikam dávat nebudeme,“ potvrdil starosta města Stanislav Blaha.

Celková cena za novou kameru je 90 tisíc korun, přičemž 90% nákladů by měla pokrýt dotace, zbytek by zaplatilo město.  „Jestli na dotaci dosáhneme, to se dozvíme v dubnu. Pokud ne, budeme vznik nových kamerových bodů dál plánovat pouze v závislosti na možnostech města,“ popsal Pauřík.   Kromě nové kamery na Sportovní hale by strážníci chtěli ještě další kameru pro monitoring prostor hřbitova v Mařaticích, tu si však budou moci dovolit, jen když se na ni v rozpočtu najdou peníze. 

Městský kamerový a dohlížecí systém aktuálně čítá celkem 38 kamerových bodů. Kamerová místa jsou vybírána po důkladném rozboru bezpečnostní situace v Uherském Hradišti, na kterém se společně s Městskou policií Uherské Hradiště podílí také Policie České republiky. Je nutné, aby byly monitorovány lokality, kde dochází k nečastějším projevům narušování veřejného pořádku a především ke zvýšenému nápadu trestné činnosti, zejména majetkové a jiné pouliční kriminality (projevy vandalismu, výtržnictví, sprejerství apod.). Městská policie Uherské Hradiště často poskytuje Policii České republiky záznamy z kamerového systému, které slouží jako důkazní materiál při objasňování trestné a přestupkové činnosti.

Celý kamerový dohlížecí systém v Uherském Hradišti se dočkal rozsáhlé modernizace v roce 2016, kdy došlo ke kompletní výměně zastaralého analogového systému za plně digitální.

-JP- 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz