Městská policie varuje: Umísťování reklamních letáků za stěrače vozidel je přestupek!

sterace Městská policie čím dál častěji přijímá stížnosti řidičů motorových vozidel na opakující se umísťování různých reklamních letáčků, vizitek apod. za stěrače vozidel.

Upozorňuje všechny subjekty, které se snaží takovouto formou propagovat svou činnost, že porušují nařízení města č. 6/2017, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění nařízení č. 2/2018. Šíření reklamy letáky, navštívenkami, vizitkami, brožurami, katalogy a jinými obdobnými tištěnými propagačními materiály vůči neznámému adresátovi umisťováním za stěrače, o které jde v daném případě, je dle výše uvedeného nařízení zakázáno na veřejně přístupných místech na celém území města Uherské Hradiště. Šiřitel takovéto činnosti se tedy dopouští přestupku, který v případě jeho odhalení, postoupí městská policie k vyřízení příslušnému správnímu orgánu.

Kontakty na odpovědnou osobu

Městská policie
Hradební 174
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jaroslav Ježo

T: 572 525 502
M: 728 933 067
E: Jaroslav.Jezo@mesto-uh_cz