Městské kulturní centrum Hvězda

V červenci 2011 bylo znovuotevřeno kino Hvězda, které za podpory fondů EU prošlo výraznou rekonstrukcí.

Hvězda

Rozsáhlá budova kina Hvězda z roku 1967, která slouží zároveň i jako kryt civilní ochrany, je po desetiletí významným centrem kulturního života nejen města. Dramaturgie kina se neomezuje pouze na premiérová filmová představení, ale zahrnuje i další cykly a programy pro děti, mládež, starší generaci či náročné diváky. Kino slouží navíc i jako organizační sídlo a centrální projekční sál Letní filmové školy.

 

Prostorový potenciál této rozsáhlé budovy však nebyl zdaleka využít. Technické řešení kina již neumožňovalo širší využití sálu, např. pro koncerty, dramatické produkce, přednášky, prezentace, semináře, konference, workshopy či další akce. Navíc provoz tak rozsáhlého objektu se spoustou nevyužitých prostor byl ekonomicky neudržitelný. Přitom předpoklady pro multifunkční využití budovy zde byly a jsou značné a slibné. Předností této budovy je i její atraktivní poloha mezi centrem města a areálem bývalých kasáren, kde nové aktivity a projekty (včetně nové fakulty Univerzity Tomáše Bati Zlín) generují novou potřebu a následně i poptávku co do objemu i struktury.

 

Z výše uvedeného důvodu a za účelem rozšíření nabídky služeb, funkcí a vybavení budovy potřebnou novou technologií vypracovalo město projektovou žádost o dotaci do Regionálního operačního programu Střední Morava (aktivita 2.2.5. Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit), ve které nakonec uspělo a mohlo tak dojít ke komplexní revitalizaci.

 

Po stavebních úpravách je nyní k dispozici sál o kapacitě 351 křesel, z toho 252 křesel komfortních parametrů s výbavou pro semináře. Prostor jeviště byl doplněn o zázemí pro účinkující, což zvýší alternativní využití sálu pro dramatické a hudební i jiné produkce. Rekonstrukcí a úpravou foyer vznikl adekvátní rozptylový prostor s možností instalací výstav a provozování přednášek, mítinků apod. Vzhledem k předpokládané intenzivnější návštěvnosti objektu, byly rozptylové plochy rozšířeny zpřístupněním vnitřního zahradního respiria, které bylo vybaveno komorním pódiem a malým hledištěm, zelení a posezením. Výměnou stávajících oken a dveří za zasklení s izolačním dvojsklem byly vyřešeny dosavadní tepelně technické nedostatky objektu. Budova je řešena bezbariérově.

 

Hlavním výstupem projektu se tak prostřednictvím stavební přeměny stalo nové multifunkční centrum města pro volnočasové aktivity, které jistě zvýší další atraktivitu a prestiž města. Provedená revitalizace rovněž zajistí hospodárný a ekonomicky udržitelný provoz tohoto objektu.

 

Stavební práce probíhaly od srpna 2010 do května 2011, generálním dodavatelem stavby byla společnost MANAG, a.s. Celkové výdaje projektu se vyšplhaly na částku 32,3 mil. Kč, z toho dotace z Regionálního operačního programu pokryla 49,5 % způsobilých výdajů, tj. dle Smlouvy o poskytnutí dotace částku 15,2 mil. Kč (obě částky jsou uvedeny bez DPH).

ROP