Městské studny zaslouží pozornost

P9180558.JPG Víte, že na pozemcích ve vlastnictví města Uherské Hradiště evidujeme celkem 27 studen? Město si jejich významu cení a snaží se je udržovat. Jen vloni radnice opravila 5 městských studen a další budou následovat.

Doba výstavby studen není známá a jejich využití je dnes, v době téměř stoprocentního napojení obyvatel na městský vodovod, spíše příležitostné, ale jedná se o stavby, které si zaslouží pozornost a dotváří kolorit veřejného prostranství jednotlivých městských částí.

Základní péče o všechny městské studny spočívá v zajištění jejich provozní bezpečnosti, ale tam, kde jsou studny opatřeny ruční pumpou, město postupně investuje do oprav těchto drobných vodních staveb tak, aby byly zajímavým a funkčním prvkem veřejného prostranství.  

Vzhledem k minimálnímu využití studen není kvalita vody v nich sledována a jsou proto opatřeny upozorněním, že se jedná o užitkovou vodu. U opravených studen jsou pak zjišťovány jejich základní parametry: průměr, hloubka a výška vodního sloupce.

Město Uherské Hradiště vynakládá každoročně na údržbu studen kolem 20 tisíc korun. Jen v  loňském roce bylo opraven pět městských studen - dvě studny v Mařaticích, stejný počet v Sadech a jedna v místní části Vésky. V letošním roce se chce odbor správy majetku města zaměřit na opravy studen v místní části Jarošov.

P9180558.JPG

foto: archiv města, opavená studna v městské části Vésky

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz