Městský turistický okruh

Odbor kultury, školství a sportu ve spolupráci s Klubem českých turistů, odbor Uh. Hradiště vydal brožurku s mapou s názvem Městský turistický okruh (MTO).

Turisty navede na velký a malý okruh památek a významné místa města. Malý okruh mapuje historické budovy a jiné památky v centru města. Velký okruh turisty provede i po okrajových částech města, jako je Rochus či  historické vinné sklepy v Mařaticích nebo někdejší židovský hřbitov na konci města a jiné památky. V mapce turisté najdou označení jednotlivých míst, ale i podrobný text vysvětlující význam jednotlivých památek.

Zájemci brožurku mohou získat zdarma v Městském informačním centru, Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště.

pdf.pngMěstský turistický okruh