Bezbariérové úpravy budovy městského úřadu

V roce 2006 byla městu Uherské Hradiště Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility schválena bezbariérová trasa, na které jsou postupně odstraňovány bariéry ve veřejných budovách.

Na této trase leží i budova radnice a právě představitelé městské samosprávy patří k důležitým veřejným osobám ve městě, k nimž nebyl zajištěn přístup pro všechny občany bez ohledu na tělesný a zdravotní stav. Vzhledem k umístění kanceláří v historické části budovy nebyla tato část úřadu přístupná jinak než po schodech. Proto vznikl projekt, který spočívá v instalaci dvou šikmých schodišťových plošin, z nichž jedna vede od obřadní síně směrem ke kancelářím starosty města a tajemníka úřadu, druhá pak od podatelny ke kancelářím místostarostů.

 

Zhotovitelem projetu byla firma ALTECH, s.r.o, Bánov, která vzešla z výběrového řízení. Rozpočet projektu dosáhl výše 300 tisíc Kč, přičemž 50 % bylo financováno dotací prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

Tento projekt uzavírá soubor projektů realizovaných v rámci zmíněné bezbariérové trasy pro roky 2007 – 2012, a aktuálně je "ve výrobě" další bezbariérová trasa, která na podzim 2012 půjde opět ke schválení do Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility.

Fotodokumentace:


 

Plošina 1

Plošina 2