Noční prohlídky města s průvodkyní

Noční prohlídky města s průvodkyní

Královským městem Uherské Hradiště provází historička PhDr. Blanka Rašticová.

Červnové úterní večery jsou již řadu let věnovány prohlídkám zajímavých památek a zákoutí města. Návštěvníci při nich navštíví podzemí františkánského kláštera i jeho barokní refektář, stejně jako někdejší synagogu, z jejíž kupole skýtá pohled na město nevšední zážitek. Během prohlídky se také dozvědí, kde ve městě klapala mlýnská kola, kde stávala městská lázeň či kudy tekla Rechla a vyslechnou si pověsti, které se pojí k některým místům ve městě. Závěr prohlídky bude věnován historii nejvýznamnějších památek na Masarykově náměstí.

Prohlídky se uskuteční vždy v úterý, a to: 4.6., 11.6., 18.6. a 25.6. 2024.

Sraz účastníků je u morového sloupu na Mariánském náměstí ve 20.00 hodin.

Účast na prohlídkách je zdarma, avšak z kapacitních důvodů je nutná rezervace pomocí formuláře na https/www.uherske-hradiste.cz/prohlidky-mesta/. Rezervace na prohlídky bude spuštěna od 20.5.2024 (týká se prohlídek 4.6. a 11.6.) a od 4.6. 2024 na prohlídky 18.6. a 25.6. Bližší informace vám poskytnou v Městském informačním centru Uherské Hradiště (mic [at] uherske-hradiste [dot] cz (mic[at]uherske-hradiste[dot]cz), tel. 572 525 525).

Akci pořádá město Uherské Hradiště, MIC, Region Slovácko, Knihovna B.B. Buchlovana, Moravský zemský archiv v Brně (UH). 

 

Plakát: Noční prohlídky města s průvodkyní

Zveřejněno dne: 15. květen 2024. Aktualizováno: 20. květen 2024

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu

Oddělení kultury a cestovního ruchu

Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Bc. Renata Prokešová DiS.

T: 572 525 624