Městu není situace mladých lidí a rodin lhostejná

IMG_20190610_164727.jpg Město Uherské Hradiště má v současné době nově zpracovanou koncepci pro řešení bytové problematiky mladých lidí a mladých rodin. Účelem je pomoci těmto skupinám obyvatel osamostatnit se a překonat počáteční tíživou bytovou situaci.

Dne 21. 5. 2019 nabyla účinnost Pravidla pro startovací byty, která jsou umístěna na webových stránkách města.

Hlavním kritériem pro přidělení startovacího bytu je, aby k datu zveřejnění záměru byl alespoň jeden z žadatelů ve věku 18-35 let. Maximální doba trvání nájmu je 3 roky.

Dne 10. 6. 2019 byly na úřední desce zveřejněny 4 záměry města na nájem startovacích bytů v domech č.p. 744 a 745 na ulici Jana Žižky.

Záměr města na nájem startovacích bytů 744-6-9-20

Záměr města na nájem startovacího bytu 745-7

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Zdeňka Pastyříková

T: 572 525 379
E: Zdenka.Pastyrikova@mesto-uh_cz