Metropolitní komunikační síť města Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště dlouhodobě buduje svou vnitřní komunikační infrastrukturu. Vysokorychlostní připojení umožní v budoucnu využívání širokého spektra služeb.

Město Uherské Hradiště dlouhodobě buduje na svém území Metropolitní síť (MAN-UH).

MAN-UH je budována výhradně na technologiích optických vláken. Primárním cílem budování MAN-UH je propojit těmito vlákny budovy městského úřadu, dále budovy, kde sídlí organizace zřizované městem, příspěvkové organizace nebo organizace s významným podílem města. Prostřednictvím metropolitní sítě se v budoucnu propojí také zájmové body Zlínského kraje (organizace zřizované krajem). 

V současné době jsou prostřednictvím optických vláken propojeny nejen budovy Městského úřadu, ale i některé organizace zřizované městem. Město tak prostřednictvím metropolitní sítě může centralizovat služby pro sebe a své příspěvkové organizace a organizace zřizované městem. Může jim například nabídnout konektivitu do internetu, hlasové služby či spisovou službu. Organizacím odpadnou starosti se správou těchto systémů, ale hlavní přínos je ve finančních úsporách.  

Dále je MAN-UH využívána:

  • Pro propojení závorového systému parkovišť.
  • Pro propojení agend řidičských průkazů, občanských průkazů a cestovních dokladů do sítě příslušných ministerstev.
  • Úřadem práce pro své agendy.
  • Městským dohledovým kamerovým systémem.

Všechna optická vlákna město pro sebe nevyužije, a proto je možno volnou kapacitu nabídnout k pronájmu. Optická vlákna metropolitní sítě jsou již dnes pronajímána poskytovatelům internetového připojení nebo jiným společnostem, které potřebují zajistit velké datové přenosy. 

Pronajmout se dá mimo jiné:

  • jedna či více mikrotrubiček,
  • jedno či více optických vláken.

Poskytovatelé internetového připojení tak mohou díky optickým vláknům poskytnout občanům kvalitnější, rychlejší, spolehlivější služby jako konektivitu, hlasové služby prostřednictvím internetu, apod.

Metropolitní síť spravuje a buduje odbor organizační správy a informatiky Městského úřadu Uherské Hradiště. Bližší informace získáte u vedoucí odboru Ing. Radomíry Šipkové.  

Orientační obrázek již existujících tras metropolitní sítě. Žluté linie znázorňují existující HDPE trubky.

Metropolitní síť UH

Další projekty realizované v rámci MAN-UH
V rámci Metropolitní a komunikační sítě realizuje město Uherské Hradiště další projekty:
  • Město Uherské Hradiště buduje MAN-UH i ve spolupráci se Zlínským krajem a jeho projektem "Komunikační infrastruktura Zlínského kraje" (KIZK). Projekt má v plánu propojit prostřednictvím optických vláken krajské město s obcemi s rozšířenou působností (ORP).
  • Prostřednictvím KIZK a MAN-UH budou následně na území města a na území obcí s rozšířenou působností propojeny dohledové a výstražné body krizového řízení v rámci projektu "Informační, výstražný a vyrozumívací systém Zlínského kraje" (IVVSZK).

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Hradební 1198
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Martin Hudec

T: 572 525 147
M: 739 223 480
E: Martin.Hudec@mesto-uh_cz