Metropolitní síť města bude rozšířena o další optickou trasu

srgrggg.jpeg V rámci zkvalitnění služeb občanům vypsalo město Uherské Hradiště veřejnou zakázku na zřízení optické trasy na sídliště Východ a ke hřbitovu. Stávající trasa bude osazena kabelem s optickými vlákny, kterými se nejrychlejším způsobem přenáší digitální informace. V budoucnu bude proto možné připojit zájmové objekty města podél této trasy a také v koncových lokalitách metropolitní sítě a opustit bezdrátová připojení, která v některých lokalitách město používá.

Tím bude umožněn také rozvoj městského kamerového dohlížecího systému s kvalitním připojením a po instalaci kamer bude městská policie sama dohlížet a reagovat na aktuální situaci v prostředí pohřebiště, která bývá kritická především v době dušiček a vánočních svátků.

Po realizaci bude stávající bezdrátové připojení kamery Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) na ZŠ Větrná nahrazeno stabilním optickým připojením, které bude využito i pro kamery Skanzenu Rochus. Současné připojení už dosluhuje a není použitelné. Zakončení optického kabelu u hřbitova bude sloužit pro napojení plánovaných kamer MKDS na obou parkovištích u hřbitova a případně umožní napojení správního objektu hřbitova na metropolitní síť, který je připojen bezdrátově. Při zřízení trasy bude provedena také reorganizace tras odbočujících směrem na Aquapark a zimní stadion, čímž budou nejen sníženy útlumy tras způsobené propojováním v optických rozvaděčích na trase, ale dojde i k uvolnění kapacity pro vyústění a propojování v optickém stojanu na ulici Svatováclavská. Při realizaci bude také provedena odbočka optického kabelu do Městského kulturního zařízení Mařatice a výhledově bude možné na metropolitní síť připojit nejen toto kulturní zařízení, ale i ZŠ TGM Mařatice, Sbor dobrovolných hasičů Mařatice a pobočku knihovny B.B. Buchlovana.

Nová optická trasa za takřka 1,2 milionu korun bude dokončena v listopadu.

-JP- 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Radomíra Šipková

T: 572 525 148
M: 739 488 434
E: Radomira.Sipkova@mesto-uh_cz