Mezi hřbitovem a ulicí Vinohradská už svítí na cestu nové lampy

Nové osvětlení Mařatice II.jpg Město doplnilo chybějící nebo nedostatečné veřejné osvětlení od hřbitova v Mařaticích až do ulice Vinohradská.

V úseku ulice 1. máje od hřbitova v Mařaticích po ulici Vinohradskou osvětlení dosud chybělo úplně, ve Vinohradské ulici několik světel nesplňovalo požadavky na nasvětlení pozemní komunikace. Nově vybudované osvětlení docílilo zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zviditelní chodců v této části Mařatic.

„Tento úsek byl historicky bez osvětlení a chodci a pejskaři se zde právem cítili ohroženi projíždějícími vozidly,“ vzpomněl starosta města Stanislav Blaha.  „Na celém osvětleném úseku je nyní vybudováno 14 lamp. Na ulici 1. máje směrem k Vinohradské jsme doplnili celkem 11 sloupů veřejného osvětlení, další 3 v ulici Vinohradská,“ upřesnil starosta. 


Nové osvětlení Mařatice.jpg


Veřejné osvětlení bylo vyprojektováno a zrealizováno dle současný norem a parametrů. V tomto úseku byla již použita ekonomicky úsporná svítidla s LED technologií, která svými vlastnostmi dosahují kvalitního osvětlení s nízkou spotřebou elektrické energie. Vybudované osvětlení již také akceptuje aktuální požadavky na snižování světleného smogu.

Realizace probíhala v podzimních měsících roku 2022, stavba získala kolaudační souhlas začátkem prosince. Investiční náklady byly 1,4 milionu korun a v plné výši byly uhrazeny z prostředků svěřených Místní komisi Mařatice.