Milostivé léto

qfjkgffff.jpeg Až do 28. ledna 2022 je možné využít mimořádnou, jednorázovou oddlužovací akci Milostivé léto. Milostivé léto je pomoc pro všechny, kteří mají soudní exekuce u veřejnoprávních institucí. Podmínkou je, že musí být doplacena jistina dluhu a příslušenství, na kterém se doplatí 908 korun.

Akce platí v případě exekucí, kde je oprávněným věřitelem stát, kraj, obec, státní a krajské nebo obecní příspěvkové organizace a další veřejnoprávní subjekty.

Princip milostivého léta spočívá v tom, že pokud povinný (dlužník) uhradí během trvání této akce jistinu vymáhané pohledávky a náklady exekuce v paušální výši 750 Kč + DPH (908 korun), exekuce bude zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození dlužníka od placení příslušenství této pohledávky (osvobození se však nevztahuje na peněžité tresty za úmyslný trestný čin, náhrady škody způsobené úmyslně, náhrady újmy na zdraví a výživné).

Více informací, co je Milostivé léto, kdo může akce využít a jaký je postup naleznete zde:  https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/

-JP-