Mimořádná odstávka Informačního systému datových schránek

Vážení uživatelé datových schránek, dovolujeme si Vás upozornit na mimořádnou vícedenní výluku informačního systému datových schránek (ISDS), která proběhne v termínu: 29. 12. 2017 od 16.00 hod. – 2. 1. 2018 do 16.00 hod.

Po tuto dobu nebude možné se do Vaší datové schránky přihlásit, resp. přijímat ani odesílat žádné datové zprávy. Výluka je nezbytná pro obnovu technologické infrastruktury a související migraci dat.

Podání, které je nutné učinit v průběhu výluky, můžete učinit jiným způsobem:

  • e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem odeslaným na elektronickou podatelnu  úřadu epodatelna@mesto-uh_cz,
  • v listinné podobě osobně na podatelně úřadu.

V této době nebudou dostupné služby na kontaktním místě Czech POINT, které souvisejí s datovými schránkami (např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o znepřístupnění datové schránky) a dále služba autorizované konverze s možností zaslání/vyzvednutí do/z Úschovny systému Czech POINT.

Děkujeme za pochopení.

Odkaz na zdroj informace: https://www.datoveschranky.info/-/vyluka-isds

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jindřich Stašek

T: 572 525 135
E: Jindrich.Stasek@mesto-uh_cz