Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - hraniční kontroly

logo-MINISTERSTVO-ZDRAVOTNICTVÍ-600x363.jpg Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření pro všechny osoby, které v posledních 14 dnech před příjezdem na území České republiky pobývaly na území státu s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 podle hodnocení Ministerstva zdravotnictví, zveřejněného na www.mzcr.cz.

Text celého nařízení Ministerstva zdravotnictví v PDF zde: mo_mzcr_hranicni_kontroly.pdf

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lumír Lacka

T: 572 525 125
M: 724 191 861
E: Lumir.Lacka@mesto-uh_cz