Ministerstvo zdravotnictví vydalo vzhledem ke koronaviru nové mimořádné opatření - AKTUALIZOVÁNO

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 7. 3. 2020 nové mimořádné opatření ohledně návratu osob z Itálie do České republiky.

Citace z mimořádného opatření: 

"Všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů." 

Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7. 3. 2020 v PDF:  Mimořádné_OPP_-_karanténa_po_návratu_z_Italské_republiky.pdf

 

Kontakty na odpovědnou osobu