Ministr kultury Baxa navštívil uherskohradišťskou věznici, Slovácké divadlo i muzeum

IMG_0989.JPG V sobotu 23. dubna navštívil Uherské Hradiště ministr kultury Martin Baxa. Po lednové návštěvě premiéra Petra Fialy je ministr Baxa již druhým členem vlády, který letos do města přijel na oficiální návštěvu. Jeho kroky směřovaly primárně do uherskohradišťské věznice, která je považována za symbol hrůz totalitního režimu, krátce si prohlédl také historické centrum města a navštívil Slovácké divadlo i Slovácké muzeum.

Hlavním cílem sobotní návštěvy ministra se stala nechvalně proslulá bývalá věznice. Ta vedle Rudé věže smrti (Vykmanov u Ostrova) a Památníku Lety (Lety u Písku) od ledna tohoto roku figuruje jako klíčový projekt v programovém prohlášení vlády v oblasti paměťových institucí připomínajících dějiny a oběti totalitních režimů 20. století. Právě ministerstvo kultury může sehrát důležitou roli v tom, jak budoucí památník s muzeem bude vypadat.

IMG_0515.JPG

Majitelem areálu věznice je stát, jeho správu zajišťuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ten aktuálně připravuje vypsání architektonické soutěže na přeměnu areálu, která by měla být dokončena a zpřístupněna pro veřejnost v roce 2028. V komplexu budov má v budoucnu kromě justičních složek sídlit také muzeum - památník, jehož vznik zaštiťuje Moravské zemské muzeum, které je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR.

Po příjezdu do Uherského Hradiště ministr v doprovodu starosty města Stanislava Blahy položil květiny a zapálil svíčky u Pomníku obětí komunismu na Palackého náměstí.

IMG_0438.JPG

Kromě dopolední prohlídky areálu věznice se krátce podíval do historického centra města a navštívil Slovácké divadlo. Zde bylo jedním z diskutovaných témat společně s vedením divadla i města vícezdrojové financování této městské příspěvkové organizace a řeč přišla také na úspěchy této divadelní scény. "Návštěva ve Slováckém divadle byla skvělá: energie, radost z práce i jasné představy o směřování divadla. A to vše navzdory nepříznivým vnějším podmínkám prostorovým i ekonomickým, kdy hlavní tíhu financování nese odhodlaně, ale v neúměrné výši z důvodu minulých chybných rozhodnutí státu město Uherské Hradiště. Pokusím se v této věci městu pomoci. Takové výborné divadlo si zaslouží pomoc i podporu," řekl po své návštěvě ministr Baxa.

IMG_0769.JPG

Další kroky ministra pak vedly do Slováckého muzea, kde se podíval na rukodělný kurz Marie Bilíkové věnovaný tkaní výrobků z kukuřičného šustí, obdivoval stálou Národopisnou expozici Slovácko i aktuální výstavu měšťanského oděvu Jako růže.

IMG_0880.JPG

V závěru své cesty do srdce Slovácka se ministr zúčastnil odpolední ekumenické bohoslužby v kapli věznice. Tu ve spolupráci s městem Uherské Hradiště a správcem objektu ÚZSVM uspořádal spolek Memoria – Iniciativa za důstojné využití věznice.

„Návštěva Uherského Hradiště pro mne byla velmi emotivní záležitostí z několika důvodů. Setkání s pamětnicí brutální komunistické perzekuce paní Vlastou Černou mne znovu utvrdilo v tom, že hrůzy komunistického režimu je třeba si neustále připomínat. Setkání se starostou města Stanislavem Blahou mne potěšilo v tom, že to vidíme stejně. A stejně cítíme, že je důležité, aby nechvalně proslulá komunistická věznice v Uherském Hradišti byla trvalou připomínkou toho, že svoboda, jíž se dnes těšíme, není zadarmo. Ministerstvo kultury prostřednictvím Moravského zemského muzea je připraveno se na chystané expozici významně podílet,“ řekl ministr kultury Martin Baxa.

Výjimečné události se kromě ministra zúčastnila řada dalších hostů, mezi nimiž byli také pamětníci, kteří sami, či jejich rodiny, prošli v souvislosti s věznicí v Uherském Hradišti mnoha životními útrapami.

„Hradišťská věznice nemůže žádného vnímavého člověka nechat lhostejným. Máme skutečně velký historický morální dluh. Dluh vůči všem, kteří v těchto prostorech trpěli, mnozí zaplatili svými životy, mnozí trvale podlomeným zdravím,“ řekl na místě starosta města Stanislav Blaha, který osobně prosazuje záchranu a obnovu areálu po mnoho let.

_5MM3427_resize.jpg

„Město Uherské Hradiště je aktuálně zapojeno po boku dalších institucí do přeměny tohoto komplexu, který se nachází v jeho samém srdci. Na tomto místě musí vzniknout památník, a já bych si představoval, aby tu dokonce vznikl Národní památník obětí totalitních režimů, protože ti všichni, kteří svým utrpením přinesli svobodu a demokracii, ze které teď můžeme žít, si to právem zaslouží. Ačkoliv před námi není jednoduchá cesta, dnes už nepochybujeme o tom, že se nám to podaří. Věřím, že se tento areál spravedlnosti výrazně zapíše i do evropského kontextu. Tentokrát v pozitivním smyslu. Jako místo, které přispěje k tomu, abychom neopakovali tragické chyby minulosti nejen u nás, uprostřed Evropy, ale i v jiných částech světa,“ přál si starosta.

Ekumenickou bohoslužbu odsloužily zástupkyně Československé církve husitské Iva Pospíšilová a Českobratrské církve evangelické Jitka Voglová, a dále Miroslav Suchomel z Římskokatolické církve a Tomáš Zetek z Bratrské jednoty baptistů v Česku. Čestné stráže při bohoslužbě přišli držet členové Orla, Sokola i Skautu.

IMG_0974.JPG

Kromě starosty města byla ve věznici průvodkyní ministra také Anna Stránská, předsedkyně spolku Memoria, který se již přes deset let zasazuje o důstojné využití věznice. „Náš spolek se nadále snaží pokračovat v probouzení zájmu o objekt věznice a vše, co je s ním spojeno, u veřejnosti všech generací. Soustředíme se na sbírání vzpomínek v regionu, podporujeme to, aby probíhal intenzivní profesionální výzkum, který nám může o věznici ještě mnohé říci. Aktuálně připravujeme s podporou města dva důležité výstupy, které už svým procesem vzniku napomáhají zrodu muzea -  památníku. Jednak jde o imersivní expozici Za zdí, tedy jakési venkovní muzeum využívající moderní technologie, které bude fungovat do doby vzniku opravdového muzea. A pak o film Vězení dějin, ve kterém věznice svým způsobem ožívá a hraje hlavní roli,“ doplňuje  probíhající aktivity Stránská.

IMG_E0616.JPG

Foto: MgA. Marek Malůšek, Ph.D. a město Uherské Hradiště

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073
E: Dagmar.Vackova@mesto-uh_cz