Místní akční plán ORP Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště zahájilo dne 1. 6. 2016 realizaci vzdělávacího projektu s názvem Místní akční plán (MAP). Projekt je založena na spolupráci Města Uherské Hradiště a místních akčních skupin, které na území ORP Uherské Hradiště působí.

Projekt je zacílen na oblast formálního vzdělávání v mateřských a základních školách, zejména pak na vybudování a rozvoj udržitelného systému komunikace a dále spolupráce všech aktérů, kteří vstupují do oblasti neformálního vzdělávání na území ORP Uherské Hradiště.
 

Pro nastavení správného fungování projektu je nutná efektivnější spolupráce mateřských a základních škol, organizací věnujících se zájmovému či neformálnímu vzdělávání, zřizovatelů školských institucí, aktivních rodičů, kterým zaleží na vzdělání svých dětí a dalších aktérů na území ORP Uherské Hradiště.
 

Projekt má pojmenovat potřeby v oblasti vzdělávání dětí do 15 let, a to jak investiční (např. vybudování přírodovědných či chemických laboratoří) tak neinvestiční (školní psycholog, supervizor či asistent pedagoga), které budou postupně naplňovány. Mapování nových podnětů, potřeb a nedostatků, rozvoj kultury vzdělávání zaměřený na úspěch pro každého žáka a každého pedagoga, bude pro realizaci vize projektu dalším nosným tématem. Místní akční plán přináší zázemí a prostředky pro kvalitnější vzdělávání v našich školách. Cílí na podporou pedagogů a jejich profesní rozvoj, ale současně vytváří platformu pro vzájemnou spolupráci a předávání zkušeností vyučujících. Významným přínosem jsou plánovaná setkání s odborníky a inovátory českého školství. Tito specialisté odhalí nové možnosti našeho regionálního školství, představí inspirace, příklady ověřené praxí, možnosti alternativního vzdělávání, a to nejen pedagogům a ředitelům škol, ale i rodičům a všem zájemcům o vzdělávání. V neposlední řadě napomůže k větší míře informovanosti a připravenosti na proinkluzivní vzdělávání ve školských zařízeních tohoto regionu. Očekávaným dopadem pak bude posílení statusu našich pedagogů, jejich efektivnější práce, chuť hledat nové způsoby práce s dětmi a nadanými dětmi, lepší informovanost a propojenost zájemců o vzdělávání. 

EU_MSMT


Fotogalerie

Zde naleznete fotografie z jednání MAP ORP Uherské Hradiště.