Místní komise mají sloužit občanům, znáte tu svou?

Místní komise..JPG Místní komise jsou zřízeny k tomu, aby občanům pomáhaly řešit problémy v části města, ve které bydlí. Jsou poradními orgány rady města a působí v Jarošově, Mařaticích, Sadech, Véskách, Míkovicích, v Rybárnách a ve Štěpnicích, nově pak byla zřízena také Místní komise Východ. Prostřednictvím místních komisí jsou občané města zapojeni do spolurozhodování o dění ve městě, ale také o účelném vynakládání finančních prostředků.

Na místní komise se mohou občané obracet kdykoliv během roku, ptát se na věci, které je trápí, předkládat návrhy na zlepšení a podílet se tak na veřejném životě.

„Projednávat návrhy a připomínky mají komise ve své náplni, zabývají se však také návrhy investičních akcí v jednotlivých částech města a mají také zajišťovat informovanost samotných občanů o projednávaných záležitostech,“ potvrdil starosta města Stanislav Blaha.

Nová místní komise bude fungovat na Východě. K jejímu zřízení vedla zejména skutečnost, že hustě obydlené a poměrně rozlehlé sídliště Východ řeší jiná témata, než Mařatice, pod jejichž komisi dodnes spadalo. „Východ je velké a hustě obydlené sídliště, které je schopné vlastní místní komisi využít. V blízkých letech navíc sídliště čeká regenerace, na níž bude místní komise určitě úzce spolupracovat,“ poznamenal starosta Blaha.  

Problémy, které místní komise řeší nejčastěji, odrážejí velmi podobné potřeby a přání občanů napříč celým městem. Nejčastěji se týkají parkování, údržby zeleně, úklidu odpadů, údržby chodníků a komunikací nebo dětských hřišť a sportovišť. Občany ale často trápí také černé skládky v okolí sběrných míst na odpad, odstavená nepojízdná vozidla či nefunkční veřejné osvětlení. 

Nejvýznamnější je ale podíl místních komisí na inicializaci, podpoře či samotné realizaci mnoha konkrétních akcí. Komise hospodaří se svěřenými finančními prostředky, které mají v rozpočtu města rezervovány. Jejich objem se odvíjí od počtu obyvatel v té které městské části. V roce 2023 budou místní komise hospodařit s celkovou částkou 13,95 milionu korun.

Protože Rada města Uherské Hradiště v lednu jmenovala nové obsazení všech 8 místních komisí, předkládáme vám kontakty na tajemníky jednotlivých komisí, kteří jsou připraveni podat vám bližší informace týkající se vaší místní komise:

Štěpnice –  tajemnice MK: Mgr. Helena Droppová

Tel: 572 525 861, E-mail: helena.droppova@mesto-uh_cz  

Předseda: Ing. Ivo Kotásek

Mařatice – tajemnice MK: Ing. Hana Dvorníková

Tel: 572525621, E-mail : hana.dvornikova@mesto-uh_cz

Předseda: Ing. Petr Lapčík

Jarošov – tajemnice MK: Věra Mikulková

Tel: 572525249, E-mail: vera.mikulkova@mesto-uh_cz

Předseda: Mgr. Jan Zapletal

Vésky – tajemník MK: Mgr. Luboš Dovrtěl

Tel: 572 525 157, E-mail : lubos.dovrtel@mesto-uh_cz

Předsedkyně: Ing. Michaela Tylšarová

Míkovice – tajemnice MK: Bc. Marta Kratochvílová, DiS.

Tel: 572 525 788, E-mail : marta.kratochvilova@mesto-uh_cz

Předseda: Pavel Škrášek

Sady – tajemnice MK: Ing. Pavla Zpěváková

Tel: 572 525 155, E-mail : pavla.zpevakova@mesto-uh_cz

Předseda: Jakub Paroulek

Rybárny – tajemnice MK: Ing. Zdenka Pecháčková

Tel: 572 525 650, E-mail:  zdenka.pechackova@mesto-uh_cz

Předsedkyně: Olga Horáková

Východ – tajemnice MK: Bc. Renata Prokešová, DiS.

Tel: 572 525 624, E-mail:  renata.prokesova@mesto-uh_cz

Předseda: Mgr. Vladimír Kaška

obr: působnost nové Místní komise Východ


MK_Vychod.jpg


V novém volebním období zřídila Rada města Uherské Hradiště 19 komisí rady města (včetně výše uvedených 8 místních komisí). 

Veškeré informace o aktuálním složení všech komisí rady města najdete ZDE.

-JP-