Místní poplatek z pobytu

4. Základní informace k životní situaci

Zastupitelstvo města Uh. Hradiště vydalo obecně závaznou vyhlášku města Uh. Hradiště č. 6/2019, o místním poplatku z pobytu.
Poplatek se ve městě Uh. Hradiště vybírá zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Přihlášení k poplatku z pobytu. 
Osvobození od poplatku - dle obecně závazné vyhlášky č. 6/2019.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Přihlášení k poplatku 

  • Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne zahájení činnosti v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízení určených k přechodnému ubytování.

Odhlášení od poplatku

  • Poplatník stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

Osvobození od poplatku

  • Viz podmínky stanovené obecně závaznou vyhláškou.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, ekonomický odbor, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště    


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Ekonomický odbor
oddělení rozpočtů a financování
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

Tereza Manová, telefon 572 525 847, tereza.manova@mesto-uh_cz, přízemí, kancelář č. 125

Úřední dny: (po, st) 8:00 - 17:00

Ostatní dny dle dohody.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Průkaz totožnosti, doklad k oprávnění činnosti fyzické nebo právnické osoby, která je podnikatelským subjektem.     


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
  • Oznámení k poplatku z pobytu
  • Čtvrtletní vyúčtování poplatku z pobytu
  • Oznámení o ukončení poplatku z pobytu

Všechny formuláře jsou k dispozici na Městském úřadě Uh. Hradiště, ekonomický odbor a na webových stránkách města.  


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Výše poplatku je stanovená dle obecně závazné vyhlášky č. 6/2019. Sazba poplatku činí 20 Kč za započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 

Úhrada poplatku:
Poplatníkům je na základě vyplněného tiskopisu - čtvrtletního vyúčtování poplatku z pobytu přidělen variabilní symbol pro platbu poplatku. 

Možnosti úhrady:

  • Bezhotovostním převodem platby na účet města č. účtu 19-1543078319/0800 (Česká spořitelna),
  • v hlavní pokladně Městského úřadu v Uh. Hradišti, Masarykovo nám. 19 - v přízemí. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při osobním jednání na počkání.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Další činnosti nejsou stanoveny.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Formuláře je možné zaslat elektronicky.  


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu.


18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Poplatek z pobytu je splatný do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.
Za nesplnění poplatkové povinnosti v termínu nebo ve správné výši vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem. V případě neuhrazení je poplatek předán právnímu odboru Městského úřadu Uh. Hradiště k exekučnímu vymáhání.


21. Nejčastější dotazy

Kolik budu platit poplatek z pobytu?
Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 

Jak a kde mám zaplatit poplatek?

  • Bezhotovostním převodem platby na účet města č. účtu 19-1543078319/0800 (Česká spořitelna),
  • v hlavní pokladně Městského úřadu v Uh. Hradišti, Masarykovo nám. 19 - v přízemí.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Ekonomický odbor 


26. Kontaktní osoba

Tereza Manová, telefon 572 525 847, tereza.manova@mesto-uh_cz, přízemí, kancelář č. 125 


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

11.01.2022


28. Popis byl naposledy aktualizován

02.05.2022


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Tereza Manová

T: 572 525 847
E: Tereza.Manova@mesto-uh_cz