Místní poplatky

Místní poplatek z pobytu

 

Daňová exekuce

 

Místní poplatek za komunální odpad

 

Povolení splátek nebo posečkání platby