Místostarosta přijal účastníky projektu EDISON

Hosty z Číny, Indonésie, Jordánska, Gruzie a Tchaj-wanu, převážně z řad vysokoškolských studentů, kteří se v Uherském Hradišti účastnili projektu EDISON, přijal v pondělí 15. února místostarosta Ivo Frolec. Projekt hostila Základní škola UNESCO.

Vizí projektu EDISON je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.
 

"Praktikanti si připraví prezentace o své zemi, povedou diskuze se žáky na různá témata, budou hrát hry a podobně," nastínil ředitel ZŠ UNESCO Jan Vorba. Tímto se podle jeho slov budou snažit představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. "Žákům se tak naskytne příležitost srovnání zemí s Českou republikou, ale i mezi sebou," doplnil.

 

"Projekt EDISON má za cíl spojit mladé lidi odlišných kultur a národností, má seznámit se zvyky, tradicemi a způsobem života v jiných zemích, má prolomit mezikulturní bariéru a vést k toleranci a porozumění. Jsem si jist, že projekt přinese žákům mnoho pozitivního a mimo jiné zvýší jejich zájem o studium cizích jazyků a pomůže jim získat nové přátele v zahraničí," vyslovil se místostarosta Frolec k hostům.