Mladé stromy zavlažuje město pomocí speciálních vaků

IMG_0779.JPG Možná jste si všimli, že některé stromy ve městě mají u svých kmenů připevněny speciální vaky. Jedná se o zavlažovací vaky pro mladé výsadby. Mají tu výhodu, že voda z vaků nikam neodtéká a vsakuje přímo ke kořenům stromů. Město jejich pomocí zavlažuje například novou výsadbu ve Štěpnicích.

Vhodné plochy pro novou či náhradní výsadbu hledá město kontinuálně. Zabývá se také revitalizací stávajících porostů. To má mimo jiné spojitost také s případným zaléváním stromů. Samozřejmě je nutné řešit zalévání mladých stromů, což má město většinou ošetřeno následnou péčí u nových výsadeb.

Město Uherské Hradiště v loňském roce nakoupilo zatím 30 zavlažovacích vaků TREEGATOR určených k závlaze stromů. Vaky mají obsah 57 litrů a po jejich naplnění dochází k velmi pomalému vytékání vody, takže jejich vyprázdnění trvá 5 – 9 hodin.  Samotné naplnění je velmi rychlé a snadné (během 3 minut) a díky efektivitě využití vody  je možné snížit frekvenci zálivky.

„Četnost zálivky je volena podle aktuálního vývoje počasí a plnění vaků provádí na základě objednávky některá ze zahradnických firem, se kterými spolupracujeme, podle jejich momentální vytíženosti,“ sdělil místostarosta města Čestmír Bouda.  Pořizovací cena 1 vaku byla  630 korun (bez DPH).

Nakoupené vaky jsou určeny výhradně pro mladé stromy s průměrem kmene do 8 cm. Jejich použití se hodí zejména tam, kde se v jedné lokalitě nachází početnější nové výsadby stromů. „Z tohoto důvodu byly instalovány do lipové aleje, která byla vysazena ve Štěpnicích,“ upřesnil místostarosta Bouda.

V případě, že se použití vaků osvědčí, bude město uvažovat o jejich instalaci k novým výsadbám stromů ve větším měřítku.

U odrostlejších a vzrostlých stromů by jejich přežití bez nutnosti dodatečného zalévání měla garantovat zejména vhodnost výsadby. To znamená vhodně volené  druhové složení výsadby v určitých konkrétních podmínkách. To je právě i jeden z cílů revitalizace zeleně ve městě, kdy jsou mimo jiné nevhodně vysázené, neperspektivní, až okolí ohrožující stromy nahrazovány jinou, vhodnější výsadbou.

Problém s přežitím i odrostlejších stromů v současných horkých letních dnech může nastat v místech, kde stromy z důvodu nedostatku místa doslova vyrůstají ve zpevněných plochách, tedy v minimálních ostrůvcích zeleně, kde i vhodně volený kultivar stromu nemá prostor pro vytvoření dostatečného kořenového systému. I tyto výsadby se v Uherském Hradišti vyskytují například z důvodu zlepšení uličního prostoru. Případné zalévání těchto stromů v době déle trvajícího sucha řeší město individuálně, dle konkrétních případů.

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Procházková

T: 572 525 850
M: 739 488 616
E: Lenka.Prochazkova@mesto-uh_cz