Mládež v Uherském Hradišti bude mít nový klub!

IMG_6618.JPG Zástupcům Dětského a studentského parlamentu města, Domu dětí a mládeže Šikula a Informačního centra pro mládež se v úzké spolupráci s městem Uherské Hradiště podařilo najít vhodné prostory pro Otevřený klub pro mládež, a to přímo v centru města - v Atriu na Masarykově náměstí.

Město Uherské Hradiště tak vyšlo vstříc požadavkům mladých lidí na místo, kde se mohou setkávat a trávit tak část svého volného času. Slavnostní otevření proběhne v úterý 19. září 2017, ve 14.30 hodin, v prostorech klubu v Atriu. Oficiální zahájení činnosti a provozu klubu je naplánováno od 1. října 2017.

Otevrený klub.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz