Mobilní telefon

Mobilní telefon Nalezeno dne 17.12.2015; Evid. č. 159/2015