Mobilní telefon zn. Nokia

mobil Nalezeno dne 03.04.2019, Evid. č. 51/2019

Kontakty na odpovědnou osobu