Moc děkujeme

Dne 20. září 2017 se konal v malém sále Klubu kultury workshop na téma reklamní kultury ve městě Uherské Hradiště.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na setkání podíleli, ať už organizačně nebo svou účastí. S čistým svědomím můžeme prohlásit, že ačkoli kapacita sálu nebyla přeplněna, veřejnost byla zastoupena v kvalitním a různorodém složení.

První přednášející byla Mgr. Zuzana Vandam, která je odbornicí v oblasti sociologie a PR. Ve svém příspěvku definovala současnou situaci jako chaos, otevřeně vybízí k diverzitě, budování firemní kultury a hlavně k odmítnutí klientelismu na straně reklamních a grafických studií. Její motto „můžeme upoutat pozornost a přitom nekřičet“ je krásným ekvivalentem japonského výrazu „hřmění ticha“, který přesně definuje podstatu celého reklamního odvětví. Nastínila i několik kroků k alternativnímu způsobu reprezentace jako jsou speciální webové stránky, newslettery a soustředění reklamních oznámení.  Hlavní chybu však vidí v nesmyslné obavě a soutěži společností, kde kvantita převyšuje kvalitu. V rámci další podpory podnikání se budeme těmito problémy a možnostmi do budoucnosti zabývat.

Královské město Znojmo se s problémem reklamního smogu potýká už od r. 2007. Městská architektka Ing. arch. Iveta Ludvíková představila úspěchy, kterých společně s osvícenými radními a samozřejmě veřejností dosáhli. Společnou silou město vyčistili od nánosů nekvalitních vývěsek a nevzhledných plachet tím, že úzce spolupracují s architekty a město se finančně podílí na realizaci nových označeních provozoven. Nedostatečnou finanční podporu si uvědomuje i město Uherské Hradiště, nicméně ačkoli nabízíme zdarma služby grafického studia, v Uherském Hradišti o tuto podporu není velký zájem.

Velkým přínosem byly příspěvky grafiků a pedagogů M.A. Vladimíra Kovaříka a Mgr. Františka Petráka. Kritické hodnocení vizuality městských organizací a současného reklamního mobiliáře je opodstatněné a město proto vypsalo soutěž na novou podobu informačního a navigačního systému, který, jak věří všichni organizátoři, bude odrazovým můstkem pro vylepšení parteru města. Velmi dobrým příkladem širokého záběru předmětu problému je práce studentů URBAN TYPO, kteří mapují všechny formy reprezentace – od graffiti až po domovní zvonky - a připomínají nám, že každý detail je součástí celku a i na takových detailech jako je domovní číslo se odráží náš přístup k životu.

Největší dík ovšem patří všem občanům města Uherské Hradiště, kteří svým osvíceným a zodpovědným přístupem pozvedají úroveň reklamní kultury a dělají tak veřejný prostor příjemnějším.

Ing. arch. Martina Radochová, Útvar městského architekta