Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ UNESCO

ZŠ UNESCO - kuchyně a jídelna (16).JPG Zlepšení celkového stavu a modernizace kuchyně, ale také sanace vlhkosti objektu bývalé Měšťanské besedy – to jsou hlavní cíle rozsáhlé investiční akce, která vypukne v měsíci květnu v Základní škole UNESCO. Obnova gastro zařízení kuchyně a stavební práce si vyžádají náklady 32,6 milionu korun.

Základní škola UNESCO disponuje dvěma objekty – hlavní, historickou budovou školy na Komenského náměstí, která slouží žákům druhého stupně základní školy, a dále objektem bývalé Měšťanské besedy v Hradební ulici, kam chodí žáci prvního stupně a kde je také kuchyně a jídelna pro celou školu. Ta se potýká s dlouhodobě neuspokojivým technickým stavem, vysloužilým vybavením, nevyhovujícími dispozicemi i vzlínáním vlhkosti.  

Stavební práce budou spočívat zejména v modernizaci stávajících prostor kuchyně a rozšíření prostoru u výdejního okýnka. Navrhovaná kapacita kuchyně, vybavené novou gastro technologií, bude asi 1 000 obědů denně.

„Je toho ale mnohem více, navržena je také výměna stávajícího kuchyňského výtahu za nový, v celém křídle budovy budou vyměněna okna a exteriérové dveře a v jídelně bude nová podlahová krytina,“ upřesnila místostarostka města Marcela Čechová. Objekt je zapotřebí také odvlhčit, hlavně z důvodu zlepšení vnitřního prostředí prostor, které slouží ke skladování. „Práce na modernizaci kuchyně a jídelny začnou druhý týden v květnu a provoz kuchyně s jídelnou bychom chtěli stihnout obnovit do konce letních prázdnin, všechny další práce by měly skončit do konce měsíce září. Zlínský kraj nám na letošní rok alokoval částku ve výši 23 milionů korun, ze kterých bude akce částečně hrazena,“ potvrdila Marcela Čechová.


ZŠ UNESCO - kuchyně a jídelna (10).JPG


Jak se celá investiční akce dotkne provozu školy, doplnil její ředitel Jan Vorba: „Během rekonstrukce naší školní kuchyně máme zajištěno náhradní stravování pro žáky v jídelně SŠPHZ v Kollárově ulici. Díky ochotě a pomoci naší partnerské střední školy nás tak nečekají žádné významnější komplikace. Nejmladší žáky, kteří studují v budově Hradební, budou na obědy doprovázet pedagogičtí pracovníci,“ uvedl Vorba.

Objekt Měšťanské besedy byl postaven roku 1871 jako reprezentativní budova spolku Měšťanská beseda. Vedle spolkové činnosti zde byl zřízen výčep piva a připojen související bastion svatého Františka jako zahradní prostory. Stavba byla postupně rozšiřována, v roce 1880 bylo vystavěno 1. patro bočního křídla, v roce 1930 přístavba a nadstavba 1. patra a v roce 1936 nadstavba bytu. Na školní jídelnu byla budova Měšťanské besedy upravena v roce 1954, vařilo se zde 600 obědů denně. Teprve v roce 1975 byla v budově vybudována nová kanalizace a zaveden plyn. Celková oprava budovy proběhla v letech 1992–1994 nákladem téměř 20 milionů korun.

„Od generální opravy budovy už uběhlo 30 let, zásah je tedy více než potřebný. Jedná se o jednu ze stěžejních investičních akcí letošního roku, která je hrazena z rozpočtu města a dotace od Zlínského kraje. Doufám, že v novém školním roce již žákům a pedagogům ZŠ UNESCO, kteří se stravují v jídelně v bývalé Měšťanské besedě, nabídneme oproti dnešku mnohem vyšší komfort a vylepšené prostředí,“ přál si starosta města Stanislav Blaha.

Foto: město Uherské Hradiště a ZŠ UNESCO