Modernizace přírodovědných učeben základních škol

Žáci čtyř základních škol se od nového školního roku mohou těšit na výuku přírodovědných předmětů v novém stylu.

Školství je oblastí, které město Uherské Hradiště věnuje velkou pozornost. Po postupném zateplení drtivé většiny mateřských a základních škol v majetku města se tentokrát projekt zaměřil na rekonstrukci a modernizaci pěti učeben přírodovědných předmětů ve čtyřech základních školách – ZŠ Sportovní (učebny fyziky a chemie), ZŠ UNESCO (učebna fyziky a chemie), ZŠ Větrná (učebna fyziky a chemie) a ZŠ Za Alejí (učebna biologie). Cílem je zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů a tím zvýšení zájmu žáků o výuku těchto jinak nepříliš oblíbených předmětů.


Modernizace učeben spočívá jednak ve stavebních úpravách a jednak ve vybavení potřebnými technologiemi nutnými např. pro provádění pokusů během výuky či demonstraci přírodních zákonů. Učebny budou rovněž disponovat moderní audiovizuální technikou, která umožní prezentovat obrazovou dokumentaci týkající se probírané látky.


Projekt zpříjemní výuku přírodovědných předmětů cca tisícovce žáků včetně učitelů. Záměr byl schválen a realizován za podpory Regionálního operačního programu Střední Morava.

Základní údaje 
  • Název projektu: Modernizace přírodovědných učeben základních škol města Uherské Hradiště
  • Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/31.01499
  • Investor: Město Uherské Hradiště
  • Zhotovitel: Moderní škola s.r.o., Olomouc
  • Celkové náklady: 7.650 tis. Kč
  • Dotace ROP: 5.908 tis. Kč
  • Realizace: 15.7.2014 – 15.9.2014

ROP


ZŠ Sportovní před

ZŠ Sportovní po