Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy UNESCO, Komenského náměstí 350, Uherské Hradiště

Cílem projektu je vytvořit podmínky a materiální zázemí pro zlepšení kvality vzdělávání žáků v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projekt je podpořen dotací Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního plánu (IROP).

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Realizací projektu vzniknou 3 odborné učebny s moderním vybavením pro výuku cizích jazyků a přírodních věd. Obnovou a modernizací projde i vnitřní konektivita školy a připojení k internetu. V rámci stavebních úprav bude nově zabezpečena bezbariérovost školní budovy. Součástí projektu jsou i drobné úpravy prostranství v okolí školy.

Stavební práce byla zahájeny v červnu 2018, projekt bude ukončen instalací nového vybavení do konce roku 2018.

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora Evropské unie. V rámci projeku  bude vynaloženo celkem 6 733 403,00 Kč, z toho dotace IROP ve výši 6 060 062,70 Kč pokryje 90 % celkových výdajů.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410
E: Jaroslav.Bican@mesto-uh_cz