Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy a Mateřské školy Větrná 1063, Uherské Hradiště

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro zlepšení výuky a vzdělávání žáků školy v klíčových kompetencích (výuka cizích jazyků). Projekt je podpořen dotací Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního plánu (IROP).

Image

Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují 5 542 050,00,00 Kč. Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora Evropské unie ve výši 4 987 845,00 Kč, tzn. 90 % celkových způsobilých výdajů projektu. V rámci projektu :

  • budou vybudováby dvě odborné učebny s moderním vybavením pro výuku cizích jazyků s místností pro technické zázemí,
  • proběhne modernizace konektivity školy s bezpečnostními prvky dle standardů IROP,
  • bude zajištěn bezbariérový přístup do učeben,
  • budou provedeny drobné úpravy okolí školy.

Stavební práce byly zahájeny v červenci 2019, realizace projektu bude ukončena ke konci roku 2019.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410
E: Jaroslav.Bican@mesto-uh_cz