Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy, Uherské Hradiště, Sportovní 777

Cílem projektu je zkvalitnění výuky žáků v klíčových kompetencích v oblasti cizích jazyků a přírodovědných oborů. Toho bude dosaženo modernizací a novým vybavením tří učeben technikou a didaktickými pomůckami, zajištěním vnitřní konektivity a bezbariérovosti školy a vnějšího okolí školní budovy. Celkové náklady na realizaci projektu dosáhnou 5 373 319,- Kč, z toho dotace Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ROP ve výši 4 835 987,1 Kč pokryje 90 % výdajů projektu.

     PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Image

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410
E: Jaroslav.Bican@mesto-uh_cz