Modernizace učebny klíčových kompetencí Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště, Jarošov, Pivovarská 200

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro zlepšení výuky a vzdělávání žáků školy v klíčových kompetencích (informatika a práce s digitálními technologiemi). Projekt je podpořen dotací Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního plánu (IROP).

Image

Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují 2 558 198,00 Kč. Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora Evropské unie ve výši 2 302 378,20 Kč, tzn. 90 % celkových způsobilých výdajů projektu. V rámci projektu bude:

  • vybudována  nová odborná učebna s moderním vybavením pro výuku informatiky a digitálních technologií,
  • modernizována konektivita školy s bezpečnostními prvky dle standardů IROP
  • zajištěn  bezbariérový přístup do učeben,
  • provedeny drobné úpravy okolí školy.

Stavební práce byly zahájeny v červenci 2019, realizace projektu bude ukončena ke konci roku 2019.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410
E: Jaroslav.Bican@mesto-uh_cz