Ing. Jan Srnský

T 572 525 851
M 739 488 589
E
Zařazení
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Funkce Referent
Činnost Lesy, rybářství a ochrana ZPF.
Adresa Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 434

Mapa