Jana Chrástková

T 572 525 555
M 731 690 008
E
Zařazení
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Funkce Referentka
Činnost parkov.karty,koord.vyjádření k projektům,správa lesoparku
Adresa Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 508

Mapa