Ing. Kateřina Vašků

T 572 525 247
E
Zařazení
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Místní komise Rybárny
Funkce Referentka
Činnost územní a regulační plány, územní studie
Adresa Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 438

Mapa