Bc. Stanislava Tomaštíková

T 572 525 576
E
Zařazení
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení dopravního úřadu
Funkce Referentka
Činnost Administrativa, vydávání a evidence karet ZTP, zábory
Adresa Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 233

Mapa