Ing. Petra Zemánková

T 572 525 154
E
Zařazení
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Funkce Referentka
Činnost Úz.rozhodování,vyvlastňovací a stavební řízení
Adresa Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 211

Mapa