Mgr. Helena Droppová

T 572 525 861
E
Zařazení
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Funkce Referentka
Činnost Ochrana zemědělského půdního fondu
Adresa Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 432

Mapa