Michaela Matoušková

T 572 525 814
E
Zařazení
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Funkce Referentka
Činnost Agenda evidence obyvatel pro správní obvod
Adresa Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 227

Mapa