Ing. Zuzana Srbecká

T 572 525 153
E
Zařazení
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Funkce Referentka
Činnost Územní rozhodování a stavební řízení
Adresa Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 209

Mapa