Bc. Ivana Pipalová

T 572 525 781
M 720 513 221
E
Zařazení
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Funkce Sociální pracovnice
Činnost Soc. práce, soc. hospitalizace a úhrady v pobytových zařízeních
Adresa Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 327

Mapa