Jan Haloda

T 572 525 129
M 739 488 471
E
Zařazení
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Funkce Referent
Činnost Údržba budov a movitého majetku
Adresa Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 105

Mapa