Ing. Jan Krčma, Ph.D.

T 572 525 840
M 739 488 476
E
Zařazení
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Funkce Vedoucí oddělení
Činnost Myslivost
Adresa Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 425

Mapa