Ing. Helena Coufalová

T 572 525 375
M 724 511 095
E
Zařazení
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Funkce Vedoucí oddělení
Činnost správa budov úřadu,uzamykatelné sakrální stavby v majetku města
Adresa Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 121

Mapa