Ing. Jaroslav Vávra

T 572 525 252
M 733 696 921
E
Zařazení
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Funkce Referent
Činnost územní a regulační plány, závazná stanoviska
Adresa Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 438

Mapa